Glenn Tompkins
916-812-0630
&
Peter Luchini 
916-206-2871

Market Data: